2009, ജൂലൈ 19, ഞായറാഴ്‌ച

ബാർകോഡിന്റെ പരിപാടി

നിയമപ്രകാരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്:-
സ്കൂൾ പിള്ളാരുടെ കൂടെ ഈ പൂജ്യംവെട്ടും കളിച്ചു നടക്കാതെ ആർക്കേലും എന്തേലും പ്രയോജനമുള്ള വല്ലോം ചെയ്യാമ്മേലേന്ന് ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പഴയ കണക്കുസാറിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം പോസ്റ്റുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടും ആർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല,എന്നാലും...

ബാർ കോഡിന്റെ സെറ്റപ്പ്..
സോറി.. ഇതു ബാറിനു കോഡിട്ട് വിളിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല.. Universal Product Code (UPC) എന്ന ബാർകോഡ്.. ഓക്കേ.. UPCക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. മെഷീനുപയോഗിച്ചുമാത്രം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാർ കോഡും (ബാർകോഡ് പലതരമുണ്ട്, പല സൈസിൽ, പെടയ്ക്കുന്നത്.. ബാർകോഡ് മനസിലാക്കുന്ന പണി നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല, സോ അതു ബാർകോഡ് റീഡറിനെ ഏൽ‌പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.) നിലവിൽ എന്നേപ്പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മാത്രം മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പരും. ഈ നമ്പരുണ്ടല്ലോ ഇതേക്കുറിച്ചാണു ഞാൻ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക.. ഇവിടെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട്** അക്ക Universal Product Codeനേക്കുറിച്ച് മാത്രം.

മേല്പറഞ്ഞ 12 അക്ക നമ്പരിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 അക്കങ്ങളാണ് Manufacturer Identification Number എന്നു പറയുന്നത്. അതായത്, ആ ഉല്പന്നത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. അടുത്ത 5 അക്കങ്ങൾ ആ ഉല്പന്നത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് (Product Number). അവസാനത്തെ അക്കം Check Digit എന്നു പറയും. അതായത്, ഒരു ബാർ കോഡ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള സൂത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉല്പന്നത്തിന്റെ ബാർകോഡ് 639382000393 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ.ഇതിൽ നിന്നും ‘639382‘ ആണു Manufacturer Identification Number എന്നും ‘00039‘ ആണു Product Number എന്നും മനസിലായല്ലോ. അവസാനത്തെ അക്കം ‘3‘ ആണു Check digit. ഈ Check digit വച്ച് എങ്ങിനെ ബാർകോഡ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.
ബാർകോഡിന്റെ ആദ്യ പതിനൊന്ന് അക്കങ്ങൾ എടുക്കുക 63938200039
1. ആദ്യമായി, ഒന്ന്, മൂന്ന് അഞ്ച്, ഏഴ്, ഒൻപത്, പതിനൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക കാണുക (6+9+8+0+0+9=32).
2. തുകയെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക (32*3=96).
3. ഇനി രണ്ട്, നാല്, ആറ്, എട്ട്, പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക കാണുക (3+3+2+0+3=11).
4. രണ്ടാമത്തെ step ൽ കിട്ടിയ സംഖ്യയുടേയും മൂന്നാമത്തെ step ൽ കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെയും തുക കാണുക (96+11=107)
5. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സംഖ്യയും തൊട്ടടുത്ത പത്തിന്റെ ഗുണിതവും തമ്മിലുള്ള വത്യാസം കാണുക (അതായത്, സംഖ്യ: 107, തൊട്ടടുത്ത പത്തിന്റെ ഗുണിതം: 110. ഇവതമ്മിലുള്ള വത്യാസം 110-107=3; ഇതായിരിക്കും/ഇതായിരിക്കണം Check digit). എങ്ങനെയുണ്ട്??

ഏതെങ്കിലും ഉല്പന്നത്തിന്റെ ബാർകോഡ് എടുത്തുവച്ച് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇങ്ങിനെ കണ്ടുപിടിച്ച Check digitഉം ഉല്പന്നത്തിന്റെ Check digitഉം സെയിമല്ലെങ്കിൽ.. ആ ബാർകോഡിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്നു മനസിലാക്കാം.. ഇനി.. നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെയും Check digit ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട.. കുഴപ്പം ബാർകോഡിന്റേതല്ല.. നിങ്ങളുടെതാണ്. കണക്കിനു നല്ലൊരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ചേരുക.. ആശംസകൾ..

**എല്ലാ ബാർകോഡും ഇപ്പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടക്കം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇതാണെന്നു മാത്രം..
എന്നാലും ബാർകോഡിനേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡനം നടത്തുമല്ലോ..