2015, ജൂലൈ 14, ചൊവ്വാഴ്ച

തിരക്കോതിരക്ക്

അതല്ലെങ്കിലും ശരിയാ. തിരക്കെന്നുവച്ചാല്‍ ഇങിനെയുണ്ടോ തിരക്ക്.. 2011ല്‍ അല്പം തിരക്കിനിടയില്‍ പെട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോളാണ് അല്പം ശ്വാസം വിടാന്‍ സമയം കിട്ടുന്നത്.എന്താല്ലേ..!